Bryngekvarn

Idbyn Bryngekvarnen kan även kallas för t.ex. Ovansjö kvarn eller Sörbrynge tullkvarn.Kvarnen har varit i bruk fram till 90-talet. Den ursprungliga kvarnen fanns kvar till 1887 då den råkade ut …