Bryngekvarn

Idbyn

Bryngekvarnen kan även kallas för t.ex. Ovansjö kvarn eller Sörbrynge tullkvarn. Kvarnen har varit i bruk fram till 90-talet. Den ursprungliga kvarnen fanns kvar till 1887 då den råkade ut för brand. Platsen auktionerades sedan ut och ersattes av en kvarn från Måbäcken. I närheten finns även gamla stenbroar.

Vägbeskrivning
Kvarnen ligger i Ovansjö, strax efter att man svängat av mot Angsta från E4:an kan man se kvarnen på höger sida.

Bilder