Stockholmsgatan

Åsele

Stockholmsgatans naturreservat ger en storskalig naturupplevelse med branta kanjonväggarna, gammal naturskog, jättegrytor, grottor, stenblock, död ved, trolska tjärnar mm. Bildningen av denna urbergskanjon skedde vid den senaste nedisningens slutskede för ca 9 000 år sedan när en isälv störtade i ett mäktigt vattenfall ner i dalgången och flera uppdämda issjöar tömdes på vatten. Vid länsgränsen mot Åsele lappmark ligger Stockholmsgatans naturreservat. Området nås söder ifrån genom en skogsbilväg som tar av från vägen mellan Lägsta och Kalvbäcken och följer Kalvbäcken upp till vändplanen vid Stockholmsgatan.

Vägbeskrivning
120 km nordväst om Örnsköldsvik. Kör mot Björna, sväng sedan mot Åsele , där du slutligen svänger av till Lakasjö. Eventuellt finns det en närmare väg om du sedan svänger av mot Hedlunda och kör tills vägen tar slut.
(Parkering: 63.907491, 17.836768)

Länkar
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/…
https://www.hogakusten.com/…/stockholmsgata/detaljer
https://www.asele.se/…/stockholmsgata/
https://www.naturkartan.se/sv/vasterbottens-lan/stockholmsgata
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholmsgata_(naturreservat)
Folder med karta och vägbeskrivning (PDF)

Bilder