Idbyfjärdens Naturreservat

Idbyn

Naturreservatet bildades 2006 och är välbesökt av många olika sorters fåglar. Det är endast ca 300 meters enkel promenadväg från parkeringen till ett fågeltorn, det finns två fågeltorn, ett till vänster och ett till höger. Det större fågeltornet har även en bok där man kan logga vilka fågelarter man har skådat.
Naturreservatet består även av ett fågelskyddsområde som är förbjudet att beträda från 1/5 till 30/9. (Detta är markerat som blått på kartan)

Plats:

Naturreservatet ligger ca 1 mil öster om Örnsköldsvik, via E4:an svänger man av mot Järved och efter ca 900 meter svänger man vänster, finns skylt vid vägen.

Bilder: