Skeppsmaln & Skagsudde

Skeppsmaln är ett fiskeläge, i närheten finns Skagsuddes fyr.

Skagsudde är en fyrplats och lotsstation för hamnarna i Örnsköldsvik och Husum.
Den nuvarande fyren byggdes 1957 och består av ett vitt torn med rött band, samt ett lotshus ihopbyggd med tornet.
Den ersatte Skags fyr från 1871 som var placerad på ön Gråklubben, cirka tre kilometer nordost om nuvarande plats.

Här finns även världens enda surströmmingsmuseum Fiskevistet.

Här kan du även njuta av utsikten, besöka lotsbåtarna, lilla kyrkan och ta dig ett gott fika på cafét.

Vägbeskrivning
Följ norra e4 tills du svänger av vid Idbyn mot Skeppsmalen.

Länkar

http://www.ornskoldsvik.se/upplevaochgora/friluftslivochnatur/friluftsomraden/skagsuddeochskeppsmalen…
http://www.fiskevistet.se/
http://www.lotsstigen.se/html/skeppsmaln.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skagsudde

Bilder

2012

2018