Ulvön

Ulvön ligger i Örnsköldsviks skärgård, i hjärtat av Höga kusten, och består av Norra Ulvön samt Södra Ulvön.

Öarna har dagliga båtförbindelser med fastlandet. Historiskt har man brutit titanhaltig järnmalm på öarna eftersom de är bergiga med förekomst av järnmalm. Lämningar efter gruvor finns både på norra och södra delen av öarna.

I Norra Ulvöns södra del ligger samhället Ulvöhamn med Ulvö kyrka och Ulvö kapell (byggt 1622). I det inre av Norra Ulvön ligger byarna Sörbyn och Norrbyn båda omgivna av lite åkerjord. På nordöstra stranden ligger det gamla fiskeläget Sandviken med ett semesterhem. På öns västsida ligger byarna Fjären samt Norrbysbodarna.

Södra Ulvön är i stort sett obebyggd, med undantag av fiskeläget Marviksgrunnan på sydvästra stranden. Här ligger även Marviksgrunnans kapell och den största gruvan.

Länkar:
http://www.ulvon.info/
http://www.ulvon.com/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ulv%C3%B6n