Skeppsmaln & Skagsudde

26km från Örnsköldsvik, följ norra e4 tills du svänger vid Idbyn mot Skeppsmalen.

Skeppsmaln är ett fiskeläge, i närheten finns Skagsuddes fyr.

Skagsudde är en fyrplats och lotsstation för hamnarna i Örnsköldsvik och Husum.
Den nuvarande fyren byggdes 1957 och består av ett vitt torn med rött band samt ett lotshus ihopbyggt med tornet.
Den ersatte Skags fyr från 1871 som var placerad på ön Gråklubben, cirka tre kilometer nordost om nuvarande plats.

I Skeppsmaln finns världens enda surströmmingsmuseum Fiskevistet.

Här kan du även njuta av utsikten, besöka lotsbåtarna, lilla kyrkan och ta dig ett gott fika på cafét.

Länkar
http://www.ornskoldsvik.se/upplevaochgora/friluftslivochnatur/friluftsomraden/skagsuddeochskeppsmalen…
http://www.fiskevistet.se/
http://www.lotsstigen.se/html/skeppsmaln.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skagsudde

 

 

2012

 

2018