Badplatser

Badplatser

 

Havsbad

Gullviks havsbad Domsjö, (ca 15 km sydost om Övik)
Köpmanholmens havsbad Nässjöbäcken, Köpmanholmen (ca 25 km syd om Övik)
Nyängets havsbad ca 6 km sydost om Övik
Salusands havsbad Husum (ca 40 km norr om Övik)

Insjöbad

Justernäset Haffstafjärden i Moliden (ca 15 km sydväst från Övik)
Kornsjöstrand Bjästa
Lomsjöbadet väst om Övik, 2,5 km efter Gullänget
Mosjön 18 km norr om Övik
Näverkäl väst om Övik
Åtebadet Norrtjärn, söder om Övik efter E4

Övriga länkar
Lista på havsbad – Ö-viks hemsida
Lista på fler insjöbad – Ö-viks hemsida

 

Käringbergets bad, Själevad

 

Köpmanholmens havsbad

 

Lomsjön

 

Sandviken, Husum