Häxmuseum, Sandslån

Häxmuseum & Flottningsmuseum, Sandslån

Ligger vid Sandslåns turistanläggning, Kramfors. Ca 8 mil sydväst från Örnsköldsvik.

I Sandslån finns häxmuseuméet, som har utställningen ”Tidens tro drabbar människan”, som handlar om häxprocesserna i Torsåker 1675. I museet kan även ses Rajateaterns dockteaterutställning och mittemot byggnaden finns en utställning om flottningsepoken.

Länkar
https://www.haxmuseet.se/
http://www.kramfors.se/se–gora/kultur-och-upplevelser/museer-och-besoksplatser/flottningsmuseum.html