Gene Fornby / Genesmons arkeologiska friluftsmuseum

6 km söder om centrala Örnsköldsvik, i Domsjö.

Gene fornby är en rekonstruerad bosättning från järnåldern.
Kom på besök och se hur livet kunde vara på 500 talet.

2009, stängdes Gene Fornby.
Men våren 2013 togs den över av Örnsköldsviks museum och Konsthall och öppnades åter igen för allmänheten.

”Våren 2013 kommer områdets nya informationsskyltar att sättas upp och under samma period erbjuds också i första hand visningar riktade till barn och unga.
Genom det nya skyltprogrammet kan kunskap om området och järnåldersboplatsen göras tillgänglig så att besökare kan vistas i området på egen hand dygnet runt om så önskas. Även utgrävningsområdet Genesmon ska ingå i skyltprogrammet.”

Länkar
http://www.ornskoldsvik.se/upplevaochgora/ornskoldsviksmuseumochkonsthall/…
http://www.dufvabygg.se/gene/
http://www.genefornby.se

 

2013