Forså kvarn

Kvarnen skänktes till Själevads hembygdsförening 1956.

2012-2013 restaurerades bland annat kvarnen och fick en ny vattenränna och vattenhjul. Därefter har även andra insatser gjorts.

Här har det även byggts en ny läktare för 80 personer och en mindre scen. Ska även finnas en trevlig grillplats.

Länkar
https://www.hembygd.se/sjalevad/forsa-kvarn/

 

2012