Gene Fornby

Genesmons arkeologiska friluftsmuseum, Domsjö

Gene fornby är en rekonstruerad bosättning från järnåldern.
Kom på besök och se hur livet kunde vara på 500 talet.
Under sommartid kan även fornbyn väckas till liv med bl.a. guideturer.

2009, stängdes Gene Fornby.
Men våren 2013 togs den över av Örnsköldsviks museum och Konsthall och öppnades åter igen för allmänheten.

”Våren 2013 kommer områdets nya informationsskyltar att sättas upp och under samma period erbjuds också i första hand visningar riktade till barn och unga. Genom det nya skyltprogrammet kan kunskap om området och järnåldersboplatsen göras tillgänglig så att besökare kan vistas i området på egen hand dygnet runt om så önskas. Även utgrävningsområdet Genesmon ska ingå i skyltprogrammet.”

OBS! I dagsläget är Gene fornby åter nedstängd och de tre byggnaderna i mitten har stängsel runt sig och kan därmed ej beträdas.. Framtiden för fornbyn är oviss, då kommunen letar efter någon som vill ta över verksamheten, annars kan den komma rivas.

Vägbeskrivning
Efter genesvägen, svänga in vid pensionärsvägen, följ vägen till den stora parkeringen, ta sedan stigen till fornbyn.

Länkar
http://www.dufvabygg.se/gene/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Genesmon
https://destinationhogakusten.com/genefornby/index.htm (gamla hemsidan)
https://naturguiden.ornskoldsvik.se/aktivitetssidor/genesmonsjarnaldersboplats…

Bilder

2013