Skuleskogen

Naturreservatet ligger söder om Örnsköldsvik. Entre Nord ligger i Näske, Entre Syd ligger i Käl, och nu finns även Entre Väst som ligger strax norr om Skuleberget..

Skogen består av 30km vandringsleder, flera övernattningsstugor och  raststugor som är öppna året runt.

En av de större sevärdheterna i skogen är Slåttdalsskrevan, en ca 200m, 40m djup och 7m bred klyfta i berget. Där kan du få en underbar utsikt över skogen och havet. Det finns en myt om att inspelningar till Ronja Rövardotter har skett här.
Du kan även hitta Kallotberget, Skravelbäcken, grottor, fäbodar, Näskebodarna, bronsåldersgravar, klapperstensfält, Dalsjöfallet

Tror många missar en av grottorna som finns där, då det är lite dåligt skyltat. Går man österut från Tärnättvattnets stuga tills man kommer till bergskanten, finns det en skylt som säger grotta och pekar norr. Fortsätter man gå norrut tills stigen tvärt viker av neråt nedför en brant stenig stig, så ligger grottan gömd där uppe bakom några stenblock, vänster om branten. Lätt att missa.

Några besöksmål lättast att nå beroende på entré:
Entré Nord: Salsviken, Tärnättholmarna, Näskebodarna, Skravelbäcken, Tärnättvattnen, Slåttdalsskrevan, Slåttdalsberget
Entré Väst: Nylandsruten, Långtjärnshällorna, Lillruten, Skrattabborrtjärnen, Slåttdalsskrevan, Slåttdalsberget
Entré Syd: Kälsviken, Dalsjöfallet, Slåttdalsskrevan, Slåttdalsberget

I Skule naturum finns en utställning med information om nationalparkens natur och kulturhistoria.

Länkar
http://www.sverigesnationalparker.se/skuleskogen 

 

Entré Nord

Skuleskogen Entre Nord

 

Entré Väst

Skuleskogen Entre Väst

 

Entré Syd

Skuleskogen Entre Syd