ARKNAT vindskydd

Höga Kusten

Arknat är ett projekt för att kombinera arkitektur med naturen genom att bygga vindskydd efter Höga Kusten leden.

2017 – ”Skogsdunge” Köpmanholmens Havsbad, ”Forest Cradle” Skulebergets stig mot Friluftsbyn.
2018 – ”A-Maze-Thing” Gula leden Åsberget, ”Komponerar” Näske hamn, ”The Tree Cube” Körningsberget i Nordingrå, ”Over the Edge” Kulberget i Lövvik.
2019 – ”He” Värnsberget i Docksta, ”Stranded” Rödhällorna i Lövvik, ”Off-centered” Småtjärnarna nära Hamptjärn.

Länkar
https://www.hogakusten.com/sv/arknat
https://arknat.com/

Bilder

”Skogsdunge” – Köpmanholmens havsbad

”Komponerar” – Näske hamn

”A Maze Thing” – Gula leden, Åsberget

”Stranded” – Rödhällorna, Lövvik