Fort Kodiak

Skyltat från vägen mot Sandslån från e4an. Ca 69 km sydväst från Örnsköldsvik.

Här kan du besöka western. Du kan bl.a. få prova på läderhantverk, mångkamp och grillning.
Allt i härlig westernstil.

Länkar
http://www.fort-kodiak.com/